М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с.


Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1


 Електронният учебник предлага множество увлекателни електронни ресурси към учебника по изобразително изкуство: 3 D, филми, галерии, игри, пъзели, разнообразни по вид упражнения и др. Чрез тях учебното съдържание се усвоява леко, достъпно.
  Учебник / Учебно помагало
 електронни ресурси, учебник по изобразително изкуство, 9 клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20781
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/