М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София:Просвета плюс, 2018 г., 43 с.ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652


Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София:Просвета плюс, 2018 г., 43 с.ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652 София ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652


 Книгата на учителя е допълнение към комплекта по предмета Изобразително изкуство и съдържа структурни планове на уроци, годишно разпределение, електронни ресурси и учебна програма.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, 7 клас, уроци


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20775
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/