М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028


Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028 София ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028


 Книгата на учителя съдържа разработени уроци към учебника по изобразително изкуство, списък на електронните ресурси, годишно разпределение и учебна програма по предмета.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, 8 клас, уроци


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20774
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/