М. ГЪРМИДОЛОВА, Д. ЙОРДАНОВА.Теоретичен модел за възприемане, разбиране и осмисляне на художествен текст за развитие на четивната грамотност (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас). В електронен сборник "Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност". Екслибрис студио, В. Търново, 2017, с. 8-20. ISBN 978-619-90391-6-8; COBISS.BG-ID 1284595172


Гърмидолова, Мариана (2017) М. ГЪРМИДОЛОВА, Д. ЙОРДАНОВА.Теоретичен модел за възприемане, разбиране и осмисляне на художествен текст за развитие на четивната грамотност (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас). В електронен сборник "Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност". Екслибрис студио, В. Търново, 2017, с. 8-20. ISBN 978-619-90391-6-8; COBISS.BG-ID 1284595172 ISBN 978-619-90391-6-8; COBISS.BG-ID 1284595172


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20772
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/