М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324


Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324


 Учебникът по изобразително изкуство е създаден въз основа на учебната програма.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, 6 клас, уроци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  20764
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/