Представата за чувството за срам в българската лингвокултура.


Димитрова, Илияна (2016) Представата за чувството за срам в българската лингвокултура. Výuka jihoslovanských jazykoů a literatur v dnešní Evropě III, Brno, Jan Sojnek - Galium, с. 145 – 149, ISBN 978-80-906183-7-4


 
  Статия
 
 Издадено
  20761
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/