Понятия, определящи организацията и реализацията на обучението при възрастните


Карапенчев, Живко (2005) Понятия, определящи организацията и реализацията на обучението при възрастните Сб. 40 години ВТУ, секция Педагогика и методика, В. Търново


 -
  
 -
 
  2075
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/