Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед.


Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018,358 с. ISBN 978-619-208-147-8


 Александър Василиевич Колчак е популярна личност от руската история в края на ХIХ и началото на ХХ век. Неговият житейски път преминава през едни от най-тежките и смутни времена не само в национален, но в световен мащаб – военни сблъсъци, смяна на вековен държавен строй. Не е възможно да се повдигне темата за нарушения граждански мир в Русия в началото на ХХ век, без да се спомене името на Ал. Колчак. Адмирал Колчак е сравнително разпознаваем, но степента на познанието за личността е твърде недостатъчнa. Тежестта, която носи фамилията му е свързана с превратностите на времето, в което живее, и длъжността на временен Върховен управляващ и Върховен главнокомандващ на бялото движение в Русия. В навечерието на стогодишнината от поемането на върховната власт, за историческия образ липсва конкретна преценка. Използваният богат документален материал в монографията, доказва че няма как да бъде поставена еднозначна оценка върху делото на Ал. В. Колчак. От друга страна – историческият прочит представя един живот от само четиридесет и пет години, в които ако се загледаме ще намерим толкова много образи, но ще открием само един единствен път, една цел – спасението на Родината.
  Монография
 
 Издадено
  20748
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/