Computer enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss – a Bulgarian study


Замфиров, Милен (2013) Computer enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss – a Bulgarian study The Journal of Educational Technology & Society 16 (3), 259–273, 2013


 
  
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  20746
 Милен Замфиров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/