Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540


Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540 Издателство "Просвета", София


 .Изданието е съвместимо с учебната програма за 2017/2018 г. Книгата за учителя подробно разглежда философията на методиката, основните цели, очакваните резултати и структурата на учебника. Дадени са конкретни методически насоки за работа по всеки урок. Книгата съдържа допълнителна информация, която учителят може да ползва в работата си в часовете по изобразително изкуство. Включен е и речник, който обяснява подробно основни, ключови понятия, свързани с изобразителното изкуство. Примерното годишно разпределение решава проблема с неравномерното разпределение на часовете по изобразително изкуство в двата учебни срока.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство за 2. клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  20739
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/