Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292


Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292 Издателство "Просвета", София


 Книгата за учителя излага накратко философията на методиката, основните цели и очакваните резултати в обучението по изобразително изкуство. Разяснена е структурата на учебника и се дават съвети как учителят да се подготвя за работа в клас. След това са дадени конкретни методически насоки за всеки урок и примерно годишно разпределение. Изданието е съвместимо с учебната програма за 2017/2018 г.
  Учебник / Учебно помагало
  книга за учителя, изобразително изкуство, 1. клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  20738
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/