За литературнокритическия портрет и автопортрет


Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет Език и литература, 2017, 3-4, с. 239-245; ISSN 0324-1270; http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/19-Vl.Donev.pdf;


 
  Рецензия
 
 Издадено
  20737
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/