Защо ромите почитат гъската. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; ISBN 978-619-215-143-0.


Нунев, Йосиф (2017) Защо ромите почитат гъската. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; ISBN 978-619-215-143-0. София


 Авторизиран приказен текст, посветен на ромската почит към гъската. В приказката се вплитат библейски мотиви, свързани с бягството на еврейския народ от Египет. Ромите и до ден днешен ромите почитат гъската, защото голямо ято гъски се появило в сюблимен за тях момент и ги спасило от сигурна гибел.
  Част от книга / Глава от книга
 роми, войска, море, гъски, спасение
 Издадено
  20736
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/