Роми, та роми. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 38, ISBN 978-619-215-143-0.


Нунев, Йосиф (2017) Роми, та роми. - В: Учим български език - 6. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 38, ISBN 978-619-215-143-0. София


 Авторизиран приказен текст за трима братя с развито чувство за хумор. Ромите също имат своите зевзеци и те по нищо не отстъпват от зевзеците на другите народи. Чувството на хумор не напуска тримата братя, макар единият да е глух, вторият сляп, а третият сакат.
  Част от книга / Глава от книга
 роми, братя, сляп, глух, сакат
 Издадено
  20735
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/