Градината на народите. - В: Учим български език - 5. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 14, ISBN 978-619-215-105-8.


Нунев, Йосиф (2017) Градината на народите. - В: Учим български език - 5. клас, учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин. Ред. М. Георгиева, В. Габровска, Ф. Мехмед; София: Анубис; 2017, с. 14, ISBN 978-619-215-105-8. София


 Авторизиран приказен текст за най-малките ученици. Един цар решил да прогони ромите от царството си, но царицата много разумно успяла да го откаже от начинанието му, карайки го да избира между една градина само с любимата му роза и още една с най-различни цветя.
  Част от книга / Глава от книга
 цар, царица, царска градина, цветя, пъстрота
 Издадено
  20734
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/