Тримата дървари. - В: Читанка за II клас. Ред. Румяна Танкова, Цанко Лалев. София: Просвета, 2017, с. 107, ISBN: 978-954-01-3386-7


Нунев, Йосиф (2017) Тримата дървари. - В: Читанка за II клас. Ред. Румяна Танкова, Цанко Лалев. София: Просвета, 2017, с. 107, ISBN: 978-954-01-3386-7 София


 Приказен текст за трима братя роми, които изкарвали прехраната си като събирали дърва в гората и ги продавали на богатите хора. Така братята живеели мирно и тихо, докато един ден не срещнали един старец. Той им поискал вода, а по-големите го отминали. Само най-малкият брат се отзовал на молбата. И тъй като той бил самият Господ превърнал по-големите братя в магарета, а най-малкият с тях прекарал всичките си дърва. Приказката завършва с поуката, че за стар човек труд не трябва да се жали.
  Част от книга / Глава от книга
 трима братя, Господ, вода, магарета, дърва
 Издадено
  20733
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/