Силата на хляба. - В: Читанка за I клас. Ред. Румяна Танкова. София: Просвета, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-01-3204-4


Нунев, Йосиф (2017) Силата на хляба. - В: Читанка за I клас. Ред. Румяна Танкова. София: Просвета, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-01-3204-4 София


 Авторизиран приказен текст с вечните ценности на всички хора по земята без разлика между етнос, религия, раса, майчин език. Ромът е готов да стане цар, ако ще има хляб за неговите деца и кон и каруца за самия него.
  Част от книга / Глава от книга
 ром, цар, кон и каруца, хляб, деца
 Издадено
  20732
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/