Силата на хляба. - В: Читанка за II клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-18-11-283


Нунев, Йосиф (2017) Силата на хляба. - В: Читанка за II клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2017, с. 51, ISBN: 978-954-18-11-283 София


 Авторизиран приказен текст с вечните ценности на всички хора по земята без разлика между етнос, религия, раса, майчин език. Ромът е готов да стане цар, ако ще има хляб за неговите деца и кон и каруца за самия него.
  Част от книга / Глава от книга
 ром, Господ, деца, хляб, кон и каруца,
 Издадено
  20731
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/