Бележки към въпроса за колективизма в българската лингвокултура.


Димитрова, Илияна (2015) Бележки към въпроса за колективизма в българската лингвокултура. В: Образът на България и на българите в европейски контекст (литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции). Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти (03.12.–05.12.2014 г.), БКИ "Дом Витгенщайн", Виена, Австрия. Рецензенти: прод. дфн Живка Златева-Колева, проф. дфн Румяна Станчева; редактори: доц. д-р Светла Черпокова, д-р Мая Падешка, Джордже Кандич, Лара Тарбук, Паскал Лангензипен. София, "Аз Буки”, 2015, с. 43 – 51. ISBN 978-619-7065-07-7


 
  Статия
 
 Издадено
  20727
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/