Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика.


Димитрова, Илияна (2014) Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика. Арнаудов сборник, том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, с. 398 – 403. ISBN 978-619-7058-33-8


 
  Статия
 
 Издадено
  20725
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/