Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми).


Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми). Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2013, с. 106 – 113, ISBN 978-954-400-957-1.


 
  Статия
 
 Издадено
  20722
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/