Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд).


Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sesit, Ročník XXIII. Brno, Czech Republik 4/2013, с. 128 – 136.


 
  Статия
 
 Издадено
  20721
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/