Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език).


Димитрова, Илияна (2013) Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език). Проблеми на устната комуникация, кн. 9, том 2, Велико Търново, 2013 г., с. 295 – 309.


 
  Статия
 
 Издадено
  20720
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/