Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори.


Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн.1, том 31, Университ. Издателство.


 
  Статия
 
 Издадено
  20719
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/