Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори.


Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, кн.1, том 31, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 336 – 350, ISSN 0204 – 6369. COBISS.BG-ID - 1124241892


 
  Статия
 
 Издадено
  20719
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/