Review of Larry Wolff. The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon. Stanford University Press, 2016. 504. ISBN 9780804799652 (electronic). ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print). (No 2728 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ)


Костова, Людмила (2017) Review of Larry Wolff. The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon. Stanford University Press, 2016. 504. ISBN 9780804799652 (electronic). ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print). (No 2728 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press


 
  Рецензия
 
 Издадено
  20717
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/