Economics and the Мoralizing Function of the Market


Златева, Добринка (2007) Economics and the Мoralizing Function of the Market The 12 international conference Economics conference proceedings IV, 11 – 14 june 2007. Sibiu: The knowledge based organization, Land Forces Academy Publishing Hous., 2007, с. 25 – 32. ISBN 978-973-7809-71-1.


 Разработва се идеята, че пазарът съдържа морализираща функция
  Доклад
 пазар, морал, пазарна икономика
 Издадено
  20713
 Добринка Златева

1. Боянова, Б., Маркетингова стратегия на политическа партия. Велико Търново: 2012 „Астарта”, с. 13. ISBN 978-954-350-135-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/