Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм


Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011


 Публикацията разработва проблеми на методологията на икономическата въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм
  Студия
 алтернативни видове туризъм, макроикономически ефекти на туризма, финансови поазатели за влиянието на туризма
 Издадено
  20712
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/