Difficult time of social and economical transformation


Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm


 Публикацията представя позицията на автора, че приватизацията не е гаранция за ефективно функционираща пазарна икономика
  Статия
 приватизация, пазарна икономика, ефективност
 Издадено
  20711
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/