Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии


Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.


 Споделя се мнението, че моделът на билатералния монопол съдържа в себе си аналитически потенциал за изследване на индустриалните отношения
  Статия
 билатерален монопол, работна заплата, печалба
 Издадено
  20710
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/