Перманентно образование - същност, особености, перспективи


Карапенчев, Живко (2002) Перманентно образование - същност, особености, перспективи Педагогически алманах, В. Търново


 -
  
 -
 
  2071
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/