Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни).


Василева, Красимира (2016) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни). В: Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 146-158. ISBN 987-619-208-048-8


 
  Статия
 
 
  20702
 Красимира Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/