Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство


Карапенчев, Живко (2002) Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство Сб. Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица


 -
  
 -
 
  2070
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/