Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго


Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3


 Монографията разглежда същността, възникването, видовете и формите на този най-стар вид туризъм. Проследени са и туристическите маршрути по Пътя на Сантяго или Пътя на Поклонниците.
  Монография
 туризъм, религия, туристически маршрути, Галисия, Камино де Сантяго


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  20670
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/