„Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). - История, 2018, год. ХХVІ, кн. 1, с. 8-19. ISSN 0861-3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018


Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). - История, 2018, год. ХХVІ, кн. 1, с. 8-19. ISSN 0861-3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018


 Публикува се в превод на български език и се анализира първото руско-турско споразумение, предвиждащо създаване на Княжество България в началото на 1878 г.
  Статия
 "Основи на мира" 19/31.01.1878, Санстефански предварителен договор, Берлински договор
 Издадено
  20663
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/