Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf


Петков, Петко (2017) Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf


 
  Доклад
 Георги Стойков Раковски, стопанско развитие, документално наследство
 Издадено
  20661
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/