Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. - Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3


Петков, Петко (2017) Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. - Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3


 
  Статия
 Екзархийски устав 1883, Княжество България, Българска православна църква
 Издадено
  20660
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/