Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. - Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362


Петков, Петко (2017) Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. - Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362


 
  Статия
 Освободителна руско-турска война 1877-1878
 Издадено
  20659
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/