НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.


 Балканските конференции от периода 1930–1933 г. са важен етап в бал- канските политически отношения. Те идват в момент, когато в Европа настъпват решаващи политически промени, довели по-късно до втора- та световна война. Тяхното научно изследване е необходимо за да се раз- берат и оценят възможностите за обединение на държавите от полуос- трова. Опитът от близкото историческо минало трябва да се използва от съвременните политици за постигането на балканско разбирателство и единство пред предизвикателствата на глобализацията.
  Статия
 Ключови думи: научное исследование, Балкани, конференции, Велики сили, Франция, Великобритания
 Издадено
  20655
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/