Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от български, руски и гръцки език)


Кънева, Виктория (2017) Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от български, руски и гръцки език) МОВА: Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 28 (2017), Одеса, 2017, с. 106 – 112, ISSN 2307 – 4558; ISSN 2414 – 9489.


 
  Статия
 
 Издадено
  20643
 Виктория Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/