Относно моделите на училищно управление


Карапенчев, Живко (1995) Относно моделите на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 34, част І, В. Търново


 -
  
 -
 
  2064
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/