СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (Отново за изображението към Учителното евангелие на Костантин Преславски в Синод.262 и датировката на ръкописа)


Николова, Анета (2018) СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (Отново за изображението към Учителното евангелие на Костантин Преславски в Синод.262 и датировката на ръкописа) Преславска книжовна школа, Т. 18. Шумен, 2018, с. 342 - 354. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)


 Оборва се тезата, лансирана в руската медиевистика, че единичните изображения на "свети Борис" в староруски ръкописни паметници се отнасят към почитанието на първите руски страстотерпци Борис и Глеб.
  Доклад
 свети Борис, ръкописи, изображения


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20637
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/