БОРИШЬ ДЕНЬ. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в църковния календар


Николова, Анета (2017) БОРИШЬ ДЕНЬ. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в църковния календар Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой 917 - 2017. В. Търново: Faber, 2018, с. 145-163. ISBN 978-619-00-0832-3; COBISS.BG-ID 1287568868


 Представя се запис за Бориш ден в късен староруски ръкопис от ХVІ в.Такъв голям празник, единствен по значимост наред с господските и богородичните, се определя като памет за цар Борис-Михаил. Възникването на записа се отнася към 916 г. и това позволява да се мисли, че преди Ахелойската битка Българското царство е имало вече свой небесен покровител.
  Доклад
 цар Борис, светци, Ахелой


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20636
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/