Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети)


Николова, Анета (2016) Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети) Великите Асеневци. [Сб.]Велико Търново, 2016, с. 256-365. ISBN 978-619-168-175-4 (подв.) COBISS.BG-ID 1285201636


 Върху проложните записи и кратки жития за староруски светци се показва пътя на проникването им в обикновения пролог на Църевград Търнов през ХІІІ - ХІV в., както и възможното време на утвърждаването им на събор в Търновград.
  Доклад
 пролог, светци, календар


Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20635
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/