Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети)


Николова, Анета (2016) Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети) Великите Асеневци. [Сб.]Велико Търново, 2016, с. 256-365. ISBN 978-619-168-175-4 (подв.) COBISS.BG-ID 1285201636


 Върху проложните записи и кратки жития за староруски светци се показва пътя на проникването им в обикновения пролог на Църевград Търнов през ХІІІ - ХІV в., както и възможното време на утвърждаването им на събор в Търновград.
  Доклад
 пролог, светци, календар


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20635
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/