Древний Новгород и распространение одноеровых кириллических систем в Древней Руси


Николова, Анета (2017) Древний Новгород и распространение одноеровых кириллических систем в Древней Руси сп. Епохи ХХІІІ (2015), Кн. 1, с. 117-121. ISSN 1310-2141(print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID 1120927204


 В статията се показва, че специфичните новгородски "неправилни" едноерови системи се развиват на основата на старобългарския едноеров правопис.
  Статия
 старобългарски правописни системи, Новгород


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  20634
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/