Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 371, ISBN 978-619-208-121-8


Коева, Силвия (2017) Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 371, ISBN 978-619-208-121-8 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017


 
  Монография
 Квантификация, речево въздействие, манипулация, медиен дискурс
 Издадено
  20631
 Силвия Коева

1. Рецензия от проф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова: Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 373 с.// сп. "Български език", 2019, кн. 1, 127 - 130. Печатно идание: ISSN: 0005-4285; онлайн издание: ISSN: 2603-3372.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/