Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав.


Кънев, Николай (2017) Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, София, 2017, с. 307-310.


 
  Статия
 Византия, сфрагистика, стратег, Преслав, Плиска


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  20626
 Николай Кънев

1. Nikolov, G. [Bibliographische Notizen]. – Byzantinische Zeitschrift, 111/4 (2018), ISSN 0007-7704, S. 1171, Nr. 5428.

2. Цитирано в: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 26 – 28.04.2016 г., Шумен, 2018, с. 124-164. - на с. 159, бел. 57.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/