За ролята на японските и българските преподаватели по японски език в учебния процес. – В: България, Япония, светът. СУ ”Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., стр. 117 - 123.


Василева, Магдалена (2013) За ролята на японските и българските преподаватели по японски език в учебния процес. – В: България, Япония, светът. СУ ”Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., стр. 117 - 123. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  20619
 Магдалена Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/