Холистичен подход в обучението по японски език. Няколко примера от практиката. – В: Филологически сборник VI. Велико Търново - Твер. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 65-70.


Василева, Магдалена (2014) Холистичен подход в обучението по японски език. Няколко примера от практиката. – В: Филологически сборник VI. Велико Търново - Твер. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 65-70. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 
  Доклад
 
 Издадено
  20617
 Магдалена Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/