Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане


Димитрова, Димка (2017) Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 91–100. ISBN 978-619-208-123-2. COBISS-ID 1284466916


 Текстът разглежда основните видове имплицитни и експлицитни връзки и тяхната роля при възприемане и осмисляне на информацията в текста.
  Статия
 свързаност, текст, рецепция, имплицитни и експлицитни връзки
 Издадено
  20616
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/