Учебник по Микроикономика.


Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с.272. ISBN 978-619-208-132-4.


 Учебникът по Микроикономика е предназначен за студенти от специалностите на икономически факултети и университети, ученици, бизнесмени и всички, изкушени от съвременните микроикономически проблеми
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, пазар, потребителско поведение, производство, съвършена и несъвършена конкуренция, пазари на фактори на производство
 Издадено
  20600
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/